Veiledning

Jeg kan tilby veiledning innenfor følgende områder:

  • Foreldre og Barn
    I tillegg til at jeg har spesialisering innenfor temaet «foreldre og barn» som Rainbow Reiki® 1.dan Mesterlærere, er jeg utdannet pedagog og har arbeidet som lærer siden 2007. Jeg er levende engasjert i tematikken høysensitive barn, og har mye erfaring med barn med adferdsproblematikk.  Jeg har tidligere holdt foredrag om høysensitiv ungdom for BUP og holder foredrag og kurs om høysensitiv barneoppdragelse.Det kan oppleves utfordrende å være forelder, men det kan også være utrolig givende! Kanskje du har et barn som lett blir overveldet av inntrykk, som har en tendens til å overdrive når hun leker, har problemer med relasjoner eller føler seg annerledes? Kanskje du er forelder til et høysensitivt barn, eller kanskje du er høysensitiv selv?

    Vi er alle noens barn, og vi har alle foreldre. Mange har aldri reflektert over hvordan nettopp denne relasjonen kan påvirke livet. Jeg tilbyr veiledning i temaer knyttet til din egen rolle som barn og din relasjon til dine foreldre.

  • Kosthold og helse
    Jeg er under utdanning til Biopat (biologisk medisin) ved Tunsberg medisinske skole. Med grundig veiledning finner vi sammen et skreddersydd kosthold for deg eller din familie. Du vil få god hjelp til å gjennomføre de endringene du ønsker å gjøre.
    Ved kroniske plager eller sykdommer kan jeg hjelpe deg med å finne de riktige urtetilskuddene og kosttilskuddene.
Share This